Opublikowano

Zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na wypłatę odszkodowania.

Nieszczęśliwe wypadki podczas jazdy samochodem mogą przydarzyć się każdemu kierowcy. Dlatego też w naszym kraju obowiązkiem jest wykupienie ubezpieczenia OC, czyli odpowiedzialności cywilnej. Obejmuje ono rekompensatę wszelkich szkód, jakie powstały podczas wypadku lub kolizji na drodze, zarówno materialnych jak i osobowych. Należy pamiętać, iż polisa OC przypisana jest do konkretnego samochodu, a nie do właściciela. Natomiast zakres ubezpieczenia OC jest określony ustawowo tak więc w każdej firmie ubezpieczeniowej będzie wyglądać to podobnie.

 

Poszkodowany podczas kolizji lub wypadku ma pełne prawo ubiegać się o naprawę samochodu albo ubiegać się się o wypłatę rekompensaty, która zostanie przeznaczona na naprawę. Obecnie jest wariant gotówkowy albo bezgotówkowy takiej wypłaty. W przypadku wariantu bezgotówkowego zakład ubezpieczeniowy pokrywa koszt naprawy, a posiadacz samochody nie musi brać udziału w końcowych rozliczeniach. Osoba poszkodowana w kolizji może także spodziewać się pokrycia kosztów holowania auta do odpowiedniego warsztatu lub wynajmu pojazdu zastępczego. Mnóstwo przydatnych informacji dotyczących rozliczeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej możemy odnaleźć na doskonałym blogu robakubezpieczenia.pl. Pamiętajmy, iż zakład ubezpieczeniowy ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, a jeśli nie dotrzyma tego terminu, musi zawiadomić o tym osobę poszkodowaną. Istotne jest również to, iż zakład zajmujący się ubezpieczeniami powinien w takim przypadku wypłacić część rekompensaty, zaś wypłata całego odszkodowania nie może trwać więcej niż dziewięćdziesiąt dni od daty złożenia odpowiednich dokumentów o powstałej szkodzie. Ważną informacją jest również to, iż ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie działa jedynie w sytuacji szkody powstałej podczas jazdy autem.

 

Za szkodę, która powstała w wyniku ruchu samochodu uważa się także szkodę , która została wyrządzona podczas wysiadania oraz wsiadania do samochodu. Dotyczy to również takich zdarzeń, jak rozładunek czy załadunek towarów jak również w trakcie garażowania lub postoju auta. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ma liczne wykluczenia odpowiedzialności. Zakład ubezpieczeniowy ubezpieczeniowy1.pl nie odpowiada za wszelkie szkody, które zostały wyrządzone w wiezionych bagażach albo ładunkach. Należy tu wymienić szczególnie stratę gotówki, elementów biżuterii czy też wielu innych wartościowych rzeczy. Tak więc, ubezpieczenie OC chroni kierowcę w okresie trwania polisy. Winny wypadku lub kolizji drogowej może być pewnym, że wszelkie spowodowane przed niego uszkodzenia będą w jego imieniu zrekompensowane przez zakład ubezpieczeniowy. Trzeba tu wspomnieć, że wyróżniamy szkody częściowe a także szkody całkowite. Szkoda częściowa wiąże się z tym, że awarie auta są niewielkie oraz mamy możliwość je naprawić w opłacalny sposób.

 

Natomiast szkoda całkowita wiąże się z tym, że samochody nie opłaca się naprawiać oraz przywracać jego stan sprzed wypadku lub kolizji. To więc sytuacja znacznie bardziej problematyczna dla kierowcy. Należy pamiętać, że szkoda całkowita oznacza, że zakład ubezpieczeniowy nie zajmie się naszym uszkodzonym autem, który wtedy będzie już nazywany wrakiem. Zakład ubezpieczeniowy nie przejmuje go, lecz zwykle odlicza jego szacunkową wartość od sumy rekompensaty. Oczywiście właściciel wraku może go sprzedać, co przeważnie znaczy zużycie różnych nieuszkodzonych części wyposażenia w następnym samochodzie.

Autor: o-ubezpieczeniach.pl